FAQ - ofte stillede spørgsmål

1. Kan 59S dræbe Covid-19 virus?

Corona virus er følsomt overfor UV lys og varme.

Det ultraviolette LED lys fra 59S er det samme som det ultraviolette lys der bruges på hospitaler.

 

2. Kan masker genbruges efter UV desinfektion? 

Efter SARS epidemien udførte Taiwan Health Bureau forsøg med hvordan man kunne sterilisere masker. Forsøgene inkluderede 5 metoder, damp, høje temperatur, tryk, ultraviolet lys og alkohol.

Resultatet viste at tørring ved varme og ultraviolet lys havde en positiv virkning på masken. Over 95% af bakterierne blev dræbt. 

Taiwan Health Bureau anbefalede denne metode i tilfælde af mangle på masker. 

 

3. Hvad kan desinficeres med 59S UVC LED produkter?   

Alle objekter kan desinficeres, så længe materialet kan tåle sollys så som tekstiler, elektronik, metal, plastic, kosmetik, papir, etc.

 

4. Skal jeg slukke min mobiltelefonen før desinfektion?

Nej.

 

5. Hvorfor desinficere UV-C LED lys så hurtigt?

UV energien fra 59S UV-C LED kraftig og koncentreret og desinfektion området er lukket hvilket er med til at give en hurtig og effektiv desinfektion.

 

6. Vil der være ultraviolet stråling ved brug af 59S? Kan det bruges hvis man er gravid?

Nej, ingen stråling og kan godt bruges hvis man er gravid. 

Ultraviolet lys er det samme som sollys. 

 

 7. Har det nogen negativ påvirkning på funktionen af ID-kort og betalingskort hvis de udsættes for UV-C LED lys fra 59S produkter?

Nej.

 

 8. Er dette produkt farligt for øjnene? 

  • Ultraviolet desinfektion er baseret på kraftig energi og kan skade kroppen. Eksponer IKKE øjne eller hud. 
  • Alle 59S produkter er forsynet med sikkerheds funktioner, alle produkter slukker automatisk når boks/taske åbnes. 
  • Nogle produkter bruges uden for lukket miljø, disse produkter er udstyret med børne lås og kommer med sikkerhedsbriller.

 

9. Hvordan undgår man skade fra ultraviolet lys på kroppen?

  • Brug briller ( sikkehedsbriller eller solbriller ) 
  • Undgå at se direkte på UV lamperne.
  • Undgå længere tids eksponering til UV lyset. Ingen skader vil ske ved korttids eksponering.

 

10. Hvorfor er UV LED desinfektion ikke blevet anerkendt tidligere?

Tidligere var UV LED desinfektion teknologi kun brugt af rumfarten til rensning af vand og brugt i medicinalindustrien. Med tiden er der sket teknologiske gennembrud og produktionsomkostningerne er faldet så teknologien er nu tilgængelig for private marked.